Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

Uchwała reklamowa


Obowiązująca od stycznia 2019 r. uchwała Rady Miasta Ciechanów wprowadza zasady i określa warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic rekla­­mowych i urządzeń reklamowych.

2 marca 2020 r. upływa termin na dostosowanie istniejących tablic i urządzeń reklamowych, Celem nowych regulacji jest poprawa wizerunku miasta. 

Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie objaśnienie uchwały. Przeanalizowaliśmy dokument krok po kroku i i Dajemy Ci gotowy zestaw informacji by uniknąć problemów problemów w przyszłości. 

 

Ogólne warunki sytuowania reklam

Aby zrozumieć uchwałę niezbędne jest zrozumienie pojęć, których w uchwale nie ma:

Szyld – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.
(Reklama na posesji na której jest prowadzona działalność gospodarcza)
 
Tablica reklamowa – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.
(reklama typu baner, siatka, naklejki na okna, tablice na konstrukcji stalowej)
 
Urządzenie reklamowe – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem .
(reklama przestrzenna typu litery 3D, kasetony, pylony, flaga,  konstrukcje reklamowe, które odstają od elewacji budynku)
 
 
1. Reklamy muszą być wkomponowane w elewacje proporcjonalnie do wielkości i podziałów elewacji 
 
2. Reklamy na budynkach nie mogą zmieniać lub zakrywać istotnych elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich jak okna, portale, balustrady, gzymsy, zwieńczenia, artykulacja, detale, dekoracje sztukatorskie, ceramiczne, kamienne, snycerskie, polichromie itp. 
 
3. Reklamy montowane na elewacji budynku nie mogą odstawać od płaszczyzny ściany na więcej niż to konieczne ze względu na sposób montażu
 
4. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, nie będące szyldami muszą być umieszczone w odległości minimum  10 m od krawędzi jezdni ulic
 
5. Całkowity zakaz Banery reklamowe nie mogą być rozpinane pomiędzy: obiektami budowlanymi, roślinnością, ogrodzeniami, barierami ochronnymi, ekranami akustycznymi;
 
6. Całkowity zakaz montowania reklam nie będącymi szyldami na zabytkach;
 
7. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe nie mogą być umieszczane:
 
a) na ogrodzeniach,
b) na terenach cmentarzy,
c) na mostach, wiaduktach i kładkach,
d) na drzewach i w zasięgu ich koron,
e) w szpalerach drzew oraz w sposób pogarszający warunki wegetacji roślin,
f) w strefie o promieniu 20 m od pomników przyrody ożywionej,
g) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej, w szczególności takich jak: latarnie, słupy linii sieci 
    uzbrojenia terenu, stacje transformatorowe,
h) w pasie dzielącym jezdnie oraz na barierkach oddzielających jezdnie.
 
8. Zasady dotyczące przenośnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w formie przenośnych stojaków reklamowych:
 
1) minimalna szerokość chodnika na którym można postawić przenośną reklamę to 2,0 m.;
2) reklama nie może powodować zagrożenia dla ruchu oraz nie może ograniczać szerokości poniżej 1,5m
3) powierzchnia ekspozycji reklamy nie może być większa jak 1 m2;
4) wysokość do 150 cm;
5) konstrukcja z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne, takich jak: metal, drewno,  tworzywo sztuczne.
6) minimalna odległość reklamy od pomników i miejsc pamięci to 50 m
7) minimalna odległość reklamy od znaków drogowych i znaków Systemu Informacji Miejskiej (umieszczonych po tej samej stronie drogi) to 15 m
 
9. Szyld sytuowany prostopadle do ściany budynku powinien być wykonany z elementów o maksymalnej łącznej długości boków mierzonych po obwodzie zewnętrznym nie większej niż 2,5 metra, najniższa i najwyższa krawędź szyldu powinny być umieszczone w przedziale od 2,2 metra do 4 metrów nad poziomem terenu, zewnętrzna krawędź szyldu nie może być oddalona od ściany budynku o więcej niż 1 m.
 
10. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na wolnostojących nośnikach bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Wolno stojący nośnik szyldu lub szyldów nie może przekraczać wymiarów określonych w centymetrach: 250 x 120 x 40 (wysokość x szerokość x grubość);
 
11. Każdy podmiot prowadzący działalność na terenie nieruchomości, może umieścić maksymalnie 2 szyldy dla każdego rodzaju prowadzonej działalności.
 
 
Warunki sytuowania reklam 
z uwzględnieniem stref 
 
Strefa I 
- całkowity zakaz umieszczania reklam nie będących szyldami 
- szyld nie może mieć powierzchni większej niż 5% powierzchni ściany elewacji
 
Strefa II
- łączna powierzchnia reklamy nie będącej szyldem to maksymalnie 10 m2 
- szyld nie może mieć powierzchni większej niż 10% powierzchni ściany elewacji
-maksymalnie jedna wolnostojąca tablica reklamowa lub jedno wolnostojące urządzenie reklamowe na działce budowlanej
 
Strefa III 
- łączna powierzchnia reklamy nie będącej szyldem to maksymalnie 20 m2 
- szyld nie może mieć powierzchni większej niż 10% powierzchni ściany elewacji 
-maksymalnie jedna wolnostojąca tablica reklamowa lub jedno wolnostojące urządzenie reklamowe na działce budowlanej
 
Strefa IV
- łączna powierzchnia reklamy nie będącej szyldem to maksymalnie 20 m2 
- szyld nie może mieć powierzchni większej niż 20% powierzchni ściany elewacji 
- minimalną odległość między wolnostojącymi tablicami reklamowymi i wolnostojącymi urządzeniami reklamowymi 
na co najmniej 75 m na działce budowlanej.
 
Strefa V
- łączna powierzchnia reklamy nie będącej szyldem to maksymalnie 40 m2 
- szyld nie może mieć powierzchni większej niż 25% powierzchni ściany elewacji
- minimalną odległość między wolnostojącymi tablicami reklamowymi i wolnostojącymi urządzeniami reklamowymi na co najmniej 75 m na działce budowlanej.
 
 
Zaprzaszamy do kontaktu.
Chętnie pomożemy Ci dostosować reklamy do obecnie obowiązujących przepisów. 
 
Napisz na: info@reklamaciechanow.pl 
lub zadzwoń tel. 505 76 29 76